Six of a set of the Eight Immortals, including Li T’ieh-kuai; Chungli Ch’uan; Lan Ts’ai-ho; Chang Kuo-lao; Ho Hsien-ku; Tung-pin; Han Hsiang-tzu; Ts’ao Kuo-ch’iu

Dimensions 7.5 cm
Material

Origin

Burma

Period

Early 1900's